De Historiske Hotel & Spisesteder

Fra 01. Januar 2021 ble Granavolden Gjæstgiveri stolt medlem av De Historiske Hotel & Spisesteder

Vi gleder oss til samarbeidet med De Historiske!

De Historiske er en unik medlemsorganisasjon bestående av mange av Norges mest sjarmerende hotell og spisesteder. Der er 66 hoteller, 26 spisesteder og to båter som er medlem av gruppen.

Med en slik tittel kreves det et bevisst forhold til vertskapsrollen, der historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen overnatting og gastronomi.

Med fortiden som ramme, ønsker vi å skape nye historier for våre gjester gjennom spennende opplevelser. Håpet er at disse historiene kan fortsette å leve i gjestenes minne lenge etter at de er kommet hjem.

Til tross for at medlemmene i De Historiske har individuelle særpreg og karakter, vil du finne flere fellestrekk; en varm velkomst, god service, en vennlig atmosfære og høy standard i alle ledd. Vår felles kvalitetsstandard sikrer et gjennomgående høyt nivå i gruppen, og våre verdier «gjestfri», «personlig» og «kvalitetsbevisst» skal bidra til å nå vår felles visjon; Vi skal oppleves som «et godt sted å være».

Les mer her