Personvern

Ditt personvern er viktig for Granavolden Gjæstgiveri. All behandling av personopplysninger hos Granavolden Gjæstgiveri skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Hvilke data samler vi inn

For å kunne administrere hotellbookinger og tilby overnatting er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, adresse, epost adresse, fødselsdato, detaljer om overnattingen (romnummer, pris, betalingsmåte, antall døgn, antall gjester, måltider osv.), arbeidsgiver (for overnattinger i regi av firmaavtale)

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kunne dele dine personopplysninger mellom avdelinger på Granavolden Gjæstgiveri. Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

Databehandlere

Granavolden Gjæstgiveri inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Granavolden Gjæstgiveri lagres i utgangspunktet på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS

Dine Rettigheter

Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@granavolden.no

 

Hvis du mener at Granavolden Gjæstgiveri har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.