Sommerferie på Granavollen

En ferietur til Granavollen tar deg rett inn i norsk historie. Gjennom generasjoner har Granavollen vært en viktig møteplass. Granavolden Gjæstgiveri har vært del av denne historien i mer enn 360 år. Vi har åpent i hele sommer,  både for overnatting  og bespisning. Sommerkafé hver dag fra 21.juni til 19.august. 

Landskapet i seg selv bringer tankene til italienske Toscana og bare vandringen langs pilegrimsleden mot St.Petri kirke, er en opplevelse i seg selv. Underveis passerer du Presteenkesetet Sjo, bygget i empirestil fra 1795. I hagen er det en stein med skålgroper (offerstein) som viser at det bodde folk på Granavollen for mer enn 3000 år siden.

I St.Petri kirke (Gamle Tingelstad kirke) henger fortsatt det opprinnelige krusifikset fra 1200 tallet.

På Tingelstad finner du også Hadeland Folkemuseum som huser mer enn 30 antikvariske bygninger fra de siste 300 år.   En av Norges viktige Halvdanshauger finnes også der.  I sommer åpner også Telthuset, som er flyttet fra museet tilbake til Granavollen. Telthuset sto på Granavollen fra tidlig 1700-tall til 1958 da bygningen ble revet og flyttet til Hadeland Folkemuseum for å gi plass til et landhandleri. Telthusene var militære depot sentralt i bygda og knytter seg til 1600-tallet da den norske hæren baserte seg på soldatlegder.

Rett vest for gjestgiveriet finner du Gran Prestegårdshage. Hagen har helt fra den ble anlagt på 1700-tallet, vært knyttet til Kirken og presten som bodde på prestegården. Gran kommune overtok den seks måls store hagen i 1997. Hagen er ryddet og restaurert og ønsker velkommen til alle. Et fint vandringsmål og et sted for stillhet og ettertanke. 

Steinhuset er også knyttet til prestegården og er den eneste, verdslige steinbygningen som er bevart fra middelalderen på landsbygda i Norge.

 

To kilometer vest for gjestgiveriet ligger det karakteristiske Sølvsberget, en gammel vulkan, (493 moh). På toppen ligger restene av en stor bygdeborg fra jernalderen. Det er merket tursti fra parkeringsplassen ved Sølvsbergveien.

Vis avis gjestgiveriet ligger Søsterkirkene Nikolai og Mariakirken fra 1100-tallet. Kirkene har gjennom året flere arrangementer åpne for publikum. I sommer er kirkene åpne hver dag fra 15.juni til 18.august mellom klokka 10 og 15. Organisert omvisning mandag-fredag kl.14.00. Gudstjenestene i sommer er 23. juni i Mariakirken, 14.juli i Nikolai-kirken, Olsokgudstjeneste 29.juli kl.20.00 i Mariakirken, og ordinær gudstjeneste 18.august.

Mer å oppleve:

Kirkene på Gran

Glasslåven kunstsenter

Pilegrimssenter Granavollen

Hadeland Folkemuseum

Hadeland Glassverk

Kistefos-museet

Kontakt oss på telefon 61337700 eller bruk vårt kontaktskjema