Olavsseminar på Granavollen

30.august arrangeres Olavsseminar på Granavollen for tredje år på rad. I år er tema "En kristendom for vår tid"

Kristendommen har gjennom tidene vært det viktigste verdigrunnlag for samfunnsbyggingen. En avgjørende skikkelse både for dannelsen av Norge som ett, samlet rike og overgang til kristendom som felles plattform for folk og samfunn, var Olav Haraldsson, den Hellige. 

Nå, snart tusen år etter hans død, er Norge blitt et multikulturelt samfunn, der kristendommen ikke lenger har den sentrale plass i folks bevissthet og samfunnets verdigrunnlag, selv om Grunnloven fortsatt slår fast at de kristne- og humanistiske verdier forblir statens verdigrunnlag.

I år stiller vi spørsmålet hvilke utfordringer dette innebærer for enkeltmennesket, kirken og samfunnet.  Fremragende foredragsholdere; biskop Solveig Fiske, Åste Dokka, Gro Steinsland, Trond Skar Dokka og Arne Bakken innleder til samtaler.

Velkommen til Granavollen 30.august. Kjøp billetter her