Kirkehistorie

Kirkehistorie

Søsterkirkene fra 1100-tallet er vår nærmeste nabo. Gjennom århundrene har folk vært samlet der i glede og sorg. Vi legger til rette for omvisning i disse skattene fra middelalderen

Før kristendommens innførelse var Granarwælle et midtpunkt i Hedafylke og på stedet lå det trolig et gudehov. Bak koret i Nikolaikirken står en runestein med kristen inskripsjon fra 1050. Den er eldre enn kirkene og vitner om områdets betydning langt tilbake i tid.

Søsterkirkene har vært et landemerke siden de ble oppført for nærmere 800 år siden og det er knyttet sagn og flere historier til deres opprinnelse. Den høye kirkemuren og tårnet på kirkegården, samt steinhuset, har stått sentralt i nyere forskning knyttet til kirkenes historie.

  •  Mariakirken viet til jomfru Maria og oppført før 1150 og den litt større Nikolaikirken oppført omtrent hundre år etter og viet Nikolaus av Bari, helgen for barns- og de reisendes beskytter. I middelalderen var det ikke uvanlig at kirker ble bygget ved siden av hverandre, men at de hadde ulik funksjon og oppgaver. Mariakriken med sine romanske og gotiske stiltrekk, vet man har fungert som kapell og vært i mindre bruk enn Nikolaikirken. Mens Nikolaikirken var fylkeskirke for Hadeland, var Mariakirken kirke for Gran sogn.

I Grans kallsbok for 1732 fortelles sagn om to søstre som bygget hver sin kirke.

  • Den sørlige Mariakirken ble reist av den eldste søsteren, mens den nordlige Nikolai kirken ble reist av den yngre.
  • En annen historie handler om at to søstre forelsket seg i en og samme prest og bygget hvert sitt Gudshus til han. 
  • En tredje tradisjon forteller at det var to uforlikte søstre som gikk til messe, men ved livets slutt ville gravlegges ved hver sin kirke.     

Les om Søsterkirkene         

Det var bånd mellom gjestgiveriet, prestegården og søsterkirkene. I 1722-23 da danskekongen bestemte at norske kirker på landsbygda skulle selges, var lensmann Gregers P. Granavolden en av to som kjøpte søsterkirkene. Sammen med prosten på prestegården og fire andre, forærte han også et skaporgel til Nikolaikirken. Det står i dag på Norsk Folkemuseum og er et klenodium. Rundt 1830 -40, da Siri og Niels Olsen var gjestgiverpar kunne det skje at det var traktering både før og etter messe på gjestgiveriet. Siri leide ut brudestas og brudekrone til bruden. Gjestgiveriet og kirken var gjerne perler på en snor når bryllup skulle skje.

Kirkene har ikke lenger samme plass og betydning i folk liv som tidligere, men søsterkirkene gir en ramme og tyngde som fremdeles er viktig ved livets merkedager.

Kontakt oss på telefon 61337700 eller via vårt kontaktskjema