Om oss

Om oss

Helt siden 1657 er det drevet gjestgiveri på Granavolden.

Fra gammelt av var dette et knutepunkt hvor de kunne finne kirker, bygdeting, skysstasjon og gjestgiveri med muligheter for overnatting, mat og drikke. Den bergenske kongevei førte med seg alle slags reisende.

På hver tredje mil forordnes en smukk formuendes mann på en god, beleilig gård ved alfarvegen til lands som kan holde gjestgiveri. Slik at den reisende kan bekomme nødtørftig øl og mat samt losjement og nattleie for sådan billig betaling som heretter videre skal formeldes.

Gamle Konglige Forordninger og Privilegier for kongeriker Norg, Kbh 1751.

I 1716 ble stedet kjent utover sine egne grenser da lensmann og gjestgiver Gregers Granavolden (1677-1746) mobiliserte 50 hadelendinger til kamp mot en stor gruppe svenske soldater med hest. Kampene i Harestuskogen var av stor betydning for forløpet til Den store nordiske krigen. Gregers skriver brev til selveste kong Fredrik IV og forteller om hans heltemodige innsats. Som takk får Gregers gjestegiveribevilling på livstid for seg og sin etterslekt.

I april 1814 åpnet gjestgiveriet dørene for fem utsendinger fra Hordaland som skulle til Riksforsamlingen på Eidsvoll. I vårløsningen hadde de gått vinterveien over Randsfjorden. På gjestgiveriet fikk de varmt og tørt, sier historien. Senere startet Syver Gaarder opp med landhandleri i hovedbygningen. En suksess som gjorde at bygningsmassen ble forandret og utvidet. Hovedbygningen i sør fikk sitt preg fra hans tid rundt 1850.

Da sommerferien ble et allemannsgode på 20-tallet seilte Hadeland opp som ferielandet fremfor noen og gjestgiveriet ble pensjonatet med sunt innlandsklima på 340 meters høyde. 1950-, 60- og 70- tallet oppdaget flere forfattere og kulturpersonligheter Granavolden som det unike stedet for inspirasjon og ro. I flere måneder var Thor Heyerdahl en fast beboer. Fra sitt vindu i Gregerstua kunne han finne ro til å skildre livet på Påskeøya i Stillehavet og resultatet ble Aku-Aku som kom ut i 1957.

I vårt eget århundre har Granavolden Gjæstgiveri spisset sin profil og gjestgiveriet er blitt et godt sted for konferanser, seminarer og selskaper. Opplysningsvesenets fond har som eier en verdiplattform og en visjon som handler om engasjement, gjestfrihet og ekthet.